Ydelser

 • Skræddersyede oplæg, temadage og workshops
 • Oplæg om ulykkesforebyggelse (sammenhæng mellem ulykkesforebyggelse og performancemål samt konkrete redskaber til arbejdsmiljøarbejdet)
 • Oplæg om psykosocialt arbejdsmiljø (sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og performancemål samt konkrete redskaber til arbejdsmiljøarbejdet)
 • Oplæg om læring fra arbejdsmiljøinterventioner
 • Oplæg, input eller hele arbejdsmiljødage målrettet arbejdspladsens behov, hvor arbejdspladsen opfylder kravet om to dages faglig opkvalificering af arbejdsmiljørepræsentanter (Kan kobles med 2-6 workshops a fx 2-3* 45 minutter)
 • Afdækning af psykosocialt arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse baseret på kvantitative og kvalitative metoder
 • Redskaber til hurtigt at tjekke, hvor virksomheden ligger i forhold til ulykkesforebyggelse
 • Observation af non verbal (betyder 70 %) og verbal kommunikation (betyder 30 %) til møder
 • Individuel eller gruppebaseret ledersparring om psykosocialt arbejdsmiljø og/eller ulykkesforebyggelse
 • Sparring vedr. konkrete problemstillinger
 • CBEC (Cognitive Behavioural Executive Coaching) - udviklingsforløb for ledere og beslutningstagere
 • Psykologisk Sundhedstjek for ledere og medarbejdere (virker forebyggende ift. stress og udbrændthed)
 • Personlighedstest ved leder-, medarbejderudvikling og rekruttering
 • Psykologiske samtaler ved stress, udbrændthed og nedsat performance og livskvalitet
 • Kursus i stress, udbrændthed og optimering af performance og livskvalitet.

Vi tilpasser vores ydelser efter dig og din virksomheds ønsker og behov.