Kunderne siger

Nedenfor er listet udtalelser og tilbagemeldinger fra ledere, medarbejdere og virksomheder, som vi har udført opgaver for – hver i sær og sammen

Louise og Nikolaj satte sig meget grundigt ind i vores sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde og lyttede til, hvordan vi gerne vi gerne ville have forløbet sammensat. Hver en deltalje blev nøje afstemt, så vi på alle måder oplevede, at forløbet var tilpasset og målrettet vores ønsker og behov.

Vi satte stor pris på den faglighed, der gennemsyrede alle oplæg og tilbagemeldinger - og vi har efterfølgende haft stor glæde af forløbet og de anbefalinger vi fik både undervejs og i den afsluttende tilbagemelding.”

Oplæg og diskussioner var blottet for 'sur pligt' og spækket med engagement og motivation."

Louise besidder fremragende færdigheder, der kombinerer sundhed og trivsel med ledelse, human ressources og de sociale videnskaber i bred forstand.”

Louise er meget hjælpsom, konstruktiv og fleksibel.”

Louise er en god formidler med en flydende, saglig og velgestikuleret formidlingsform. Hun er velforberedt og har et veldisponeret undervisningsmateriale.”

Louise´s pædagogiske styrke ligger i velovervejet planlægning og strukturering af det faglige stof, kombineret med hendes analytiske refleksion over afholdt undervisning med henblik på videreudvikling af egen pædagogiske praksis.”

Jeg kunne mærke, at Nikolajs baggrund gjorde at hans metoder og forklaringer var videnskabeligt underbyggede.”

Samtalerne med dig, Nikolaj, er det bedste jeg har gjort for mig selv i meget, meget lang tid.”

"Yderligere har jeg aldrig oplevet mig så kompetent hjulpet, som af Nikolaj. Jeg ønsker for alle, der lever i en fast-paced, overworked hverdag, med ledelse, hurtig beslutningstagning og navigation i office politics, og som i dette morads møder sig selv som den største modstander, at have muligheden for et CBEC forløb hos Nikolaj. Det er klart den bedste investering, min arbejdsplads har gjort i forhold til at udvikle mig – arbejdslivet bliver aldrig det samme for mig efter mit forløb: det bliver meget sjovere og meget nemmere!”

Din “facon” har rykket mere end jeg havde turdet håbe på, på kort tid. Fordi du er aktiv, deltagende og har mødt mig/forstået præcis hvad det for mig handlede om og meget mere. Jeg er så glad for at vores samtaler har været dialog, hvor du er en aktiv sparring. Det giver så meget mening for mig. Tak!! Nikolaj”

Nikolaj, du skal have ros for at udvise meget overskud i forbindelse med samtalerne. Og for at du havde en behagelig måde, at tale på, med rolig stemme meget lyttende og samtidig en god måde, at “styre” samtalerne på.

Tak, Nikolaj, fordi du har hjulpet mig ud af min krise, mit arbejdsliv har siden ændret sig, men jeg er meget tilfreds med ændringerne. Og nu har jeg værktøjer, som jeg kan trække på i fremtiden.”

udtalelse 1
udtalelse 3
udtalelse 4
udtalelse 6
udtalelse 7
udtalelse 8
udtalelse 9
udtalelse 2
udtalelse 5
udtalelse 10